Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsmiljø

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) »

  Arbeidsgiver har ansvar for: at arbeidstakeren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, noe som innebærer at du ikke skal få noen fysiske og psykiske skader eller sykdommer som følge av arbeidet. ...

 • Arbeidsulykke »

  Arbeidsgiver har plikt til, så hurtig som mulig, å varsle Arbeidstilsynet hvis det skjer en dødsulykke eller en ulykke med alvorlig personskade. Eksempler på alvorlig skade kan være: hodeskader, sk...

 • Nedsatt arbeidsevne »

  Hvis du ikke kan jobbe så mye som før på grunn av helseplager, eller hvis helseplagene fører til reduserte muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass, kan du ha rett til spesielle tjeneste...

 • Yrkesskade »

  Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall, som er følge av en arbeidsulykke. Visse sykdommer kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den skyldes skadelig påvirkning fra ar...

 • Arbeidsavklaringspenger »

  Hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv ...

 • Uførepensjon »

  Har du fått inntektsevnen din varig nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til uføretrygd. Du må være godtgjort at hensiktsmessig behandling og individuel...