Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
 • Skattesystemet »

  I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode, blant annet et helsevesen der alle får behandling, rett til skolegang og stor innsats på flere andre områder. Skatten vi ...

 • Skattekort »

  Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke før lønnen utbetales til deg. Når du søker om skattekort må du ta med følgende dokumentasjon: ...

 • Lønnsslipp »

  Hver gang du får lønn, skal du få en lønnsslipp fra arbeidsgiveren din. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt...

 • Selvangivelse »

  De fleste nye utenlandske arbeidstakere omfattes av en forenklet skatteordning som kalles kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere. Ordningen innebærer at du skattlegges med en fast prosent...

 • Skatteoppgjør »

 • Plikt til å betale skatt i Norge »

  Personer, som etter norske regler er bosatt i Norge, er skattepliktige for alle sine inntekter og all sin formue. Man blir bosatt i Norge dersom man oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i løpe...