Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Skattesystemet

I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode, blant annet et helsevesen der alle får behandling, rett til skolegang og stor innsats på flere andre områder. Skatten vi betaler, brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter, skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne.

Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens, kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. Det skilles mellom direkte og indirekte skatter. De direkte skattene er inntektsskatt og formueskatt. Inntektsskatt er skatt som vi betaler av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd og så videre.

Ulike avgifter er indirekte skatter som blant annet merverdiavgiften (mva). Dette er en skatt vi betaler når vi kjøper varer og tjenester. Det betyr at en del av det vi betaler for varen eller tjenesten betales videre til staten.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info