Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Barnehage og skolesystemet

Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. Barn fra 6-15 år skal gå i grunnskolen. Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år). Alle barn i Norge har rett og plikt til å gå på grunnskole. Grunnskolen er gratis. Barn fra 6-9 år kan gå i Skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid. Dette er et frivillig tilbud som foreldre må betale en egenandel for. Alle som har fullført grunnskole har rett til tre års videregående opplæring. Videregående opplæring er frivillig. Også videregående skole er gratis i Norge.

Gutter og jenter går i sammen i barnehage og i samme klasse på skolen. Også på fritiden etter barnehage og skole deltar gutter og jenter ofte i de samme aktivitetene, både de som er organisert som fritidstilbud, og i lek.

 • Barnehage »

  Det er kommunen som har ansvaret for barnehagene i Norge. Det finnes både private og kommunale barnehagetilbud som retter seg mot barn i alderen 1-5 år. Søknad om barnehageplass skrives på et eget ...

 • Grunnskolen »

  Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som oppho...

 • Skolefritidsordning (SFO) »

  Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Det vil si at barna kan være på skolen før og ett...

 • Videregående skole »

  Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på...

 • Samarbeid skole-hjem »

  Det er viktig at skolen og foreldre samarbeider om barnets læring. I Norge er det derfor en tettere dialog mellom foreldre og skole enn i mange andre land. Hvert år er det normalt to møter mellom l...

 • Skoleskyss »

  Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er av en viss lengde; over 2 km for elever på 1. årstrinn 4 km for elever på 2.- 10. årstrinn 6 km...

 • Norsk- og morsmålsopplæring »

  Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge...

Steg for steg