Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Familieliv og jus

Mange rettslige sider er knyttet til familielivet. Med familie forstår man vanligvis foreldre som lever sammen med sine barn, men også barnløse ektepar og enslige foreldre med barn, utgjøre en familie. I hovedsak skiller man mellom to slags familier kjernefamilien og slekten. Rettslige problemer er i hovedsak knyttet til førstnevnte. Slekten er stort sett bare av juridisk betydning i spørsmål om arv.

Det er ikke noe vilkår for å tilhøre en kjernefamilie at partene er gift. Samboende og registrerte partnere anses også i Norge for å utgjøre kjernefamilien. To sett rettsregler regulerer forholdene vedrørende disse familiekonstellasjonene; reglene om ekteskapet/partnerskapet og reglene om forholdet mellom foreldre og barn, herunder arveregler.

To som inngår ekteskap eller partnerskap forplikter seg overfor hverandre til å vise økonomisk ansvar når det gjelder fellesutgifter for bolig, husholdning og barneoppfostring. Materielle goder deles, som for eksempel bil, innbo og bolig.

Et samliv mellom partene har også etiske forpliktelser, og da ofte i forbindelse med holdninger til utroskap, likestilling, hjelpsomhet, vennlighet og det å legge til rette for begge parters utvikling som mennesker og samfunnsborgere. Dette gjelder i særlig grad hvis barn er involvert.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost