Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Familiepolitikk

Tiden etter andre verdenskrig (1940-45) og fram til slutten av 60-årene blir ofte omtalt som “husmorens glanstid”. Mor var hjemme med barna, mens far arbeidet utenfor hjemmet. Utover i 70-årene ble det stor etterspørsel etter arbeidskraft og det ble vanligere at også kvinner arbeidet utenfor hjemmet. Dette har ført til at mange av omsorgsoppgavene som tidligere ble løst i hjemmet i stor grad er overtatt av det offentlige, gjennom barnehager, SFO-tilbud, og eldreomsorg.

Samtidig har familiepolitikk blitt et viktig satsingsområde for det offentlige. Man ønsker å legge til rette for en god balanse mellom familie- og arbeidsliv og for gode og likestilte familier. Arbeidsdelingen i norske familier er fortsatt ganske tradisjonell og mange er bekymret over at kvinner tar den største delen av omsorgsarbeidet på toppen av vanlig lønnsarbeid. Man ønsker i stedet en utvikling hvor kvinnene jobber mer utenfor huset, samtidig som mennene bidrar mer hjemme. Særlig er det fokus på at far skal ha god tilknytning til sine barn. Dette håper man å få til bl.a. gjennom økende fedrekvote i foreldrepermisjon.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost