Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Samboerskap

I Norge er det svært vanlig med samboerskap. Med samboerskap menes det et samliv mellom to voksne personer som ikke har skrevet noen rettslig kontrakt som regulerer forholdet. For ekteskap trer lovregler inn og regulerer dette. For samboere anbefales det av flere grunner å regulere forholdet i en samboeravtale.

Samboere betraktes i utgangspunktet som uavhengige personer som ikke har plikt til å forsørge hverandre. De har kun ansvar for egen gjeld, og som hovedregel arver de ikke hverandre. Det er imidlertid to unntak når det gjelder arv, hvor den gjenlevende kan ha rett til arv eller til å sitte i uskiftet bo:

  • Dersom samboere har hatt eller venter felles barn vil den gjenlevende ha rett til arv tilsvarende 4G, uten hensyn til livsarvinger, eller til å sitte i uskiftet bo
  • Dersom man har vært samboere i 5 år og den avdøde har fastsatt det i testament har den gjenlevende rett til arv tilsvarende 4G, uten hensyn til livsarvinger 

Å sitte i uskiftet bo betyr at den gjenlevende part beholder felles eiendeler ved dødsfall.

Ved et samlivsbrudd vil ektefeller være bundet av lovregler når eiendeler skal fordeles. Samboere uten samboerkontrakt vil i utgangspunktet ikke ha noe rettslig oppgjør om eiendeler. I praksis vil det imidlertid være vanskelig å fordele og avgjøre hvem som eier hva. En samboerkontrakt eller -avtale vil avhjelpe dette.

Dersom samboere har felles barn, har begge en forsørgelsesplikt også etter samlivsbrudd. Her gjelder lover og regler som ikke kan endres i en samboerkontrakt.

Arv kan ikke sikres gjennom samboerkontrakten. Det kan derfor være lurt å opprette et gjensidig testament. Et testament er et dokument som forklarer hvem man ønsker skal arve sine eiendeler. Dette må undertegnes av begge samboerne samtidig, og to vitner skal være til stede.  Disse vitnene kan ikke være i familie med samboerne, og skal erklære at samboerne var ved full bevissthet og ikke under noen form for påvirkning.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost