Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Familievernet

Familievernet skal hjelpe alle som trenger å prate om vanskelige forhold og konflikter i familien. De fleste som oppsøker et familievernkontor, kommer for å få rådgivning om hverdagsproblemer. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor, du trenger ikke henvisning fra lege. Samtalene er gratis, og kontorene har tilgang på tolketjeneste.

Familievernet bistår med samtaler og rådgivning i alle livets faser. Eksempler her kan være par som ønsker å jobbe med forholdet, når parforholdet oppleves vanskelig, når det er problemer mellom barn og foreldre, når det er konflikter mellom ulike familiekulturer, ved tvangsekteskap, ved fare for eller utført omskjæring, ved vold i hjemmet etc.

Familievernkontorene tilbyr også ulike kurs og grupper om aktuelle familie- og samlivstemaer, slik som samlivskurs, kurs for par som er førstegangsforeldre og kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Alle fylker i Norge har et eller flere familievernkontor.

Kontorene er organisert under Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Øvrige artikler under Hjelp til familien

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Relaterte temaer