Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Fødsel

Fødsel foregår som regel på den fødeinstitusjonen den gravide er henvist til. Det er gratis å ligge på sykehus i forbindelse med en fødsel. Vanligvis skrives mor og barn ut fra sykehuset etter to til fire døgn.

 • Kontantstøtte »

  Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og tre år. Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd. Du kan få kontantstøtte maksimalt...

 • Fødselspermisjon »

  Arbeidstaker har krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, omsorg i forbindelse med fødsel, fødsel og foreldrepermisjon. Rettighetene til permisjon i forbindelse med det å få barn, gjør at f...

 • Barnetrygd »

  Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at du og barnet kom til Norge. Derso...

 • Engangsstønad »

  En kvinne som ikke har rett til foreldrepenger, kan ha rett til engangsstønad. Dette er et beløp som betales ut i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Denne utbetalingen skjer bare en gang.

 • Foreldrepenger »

  Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende arbeidsinntekt i minst seks av de 10 siste månedene fø...