Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Barnetrygd

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at du og barnet kom til Norge. Dersom barnet fødes i Norge etter at du er blitt registrert i folkeregisteret, blir barnetrygden som hovedregel innvilget automatisk. Barnetrygd gis til og med måneden før barnet fyller 18 år. Dersom du er alene om omsorgen, kan du på visse vilkår få barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har.

Dersom du er statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge mens familien din bor i hjemlandet, kan du ha rett til barnetrygd etter spesielle regler.

For beløp og mer informasjon se http://www.nav.no/, eller ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Barnetrygd

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33