Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Vold i nære relasjoner

 • Vold i familien »

  Å bruke vold mot et annet menneske er forbudt etter norsk lov. Med vold menes fysisk vold som slag og spark, men også psykisk vold som trusler og krenkelser. Forskning viser at barn tar stor skade...

 • Mishandling i ekteskap/samboerskap »

  Hvis du har fått familieinnvandring med en ektefelle, registrert partner eller samboer, og denne personen mishandler deg, trenger du ikke bli værende i forholdet av frykt for å miste oppholdstillat...

 • Ekteskap skal inngås frivillig »

  Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge hvem de skal gifte seg med. Ekteskapet er bare gyldig hvis det er inngått etter egen fri vilje og med eget samtykke. Du må ha fylt 18 år før du kan ...

 • Omskjæring av kvinner »

  Kjønnslemlestelse eller omskjæring av kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager. Det er derfor forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner. En person ...

 • Krisesenter »

  Krisesenter er et sted hvor du kan henvende deg dersom du er utsatt for vold, eller du kjenner noen som er det. Krisesentrene gir råd og veiledning til personer som er utsatt for vold, overgrep, tr...