Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Å eie bolig

Skal du kjøpe bolig, må du skaffe finansieringsbevis fra en bank før du begynner å se på bolig. Du kan søke startlån hos kommunen dersom du mangler egenkapital eller har problemer med å få finansiert boligen gjennom private banker.

Kjøpesummen på boligen fastsettes oftest gjennom budgiving. Husk at avtale inngås idet selger aksepterer budet ditt. Legg derfor aldri inn bud før du er sikker på at du kan finansiere boligkjøpet. 

De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av hus eller leilighet. Boliglånet skal tilbakebetales over lang tid, oftest mellom 20 og 30 år. Ta kontakt med banken for å finne ut hvor mye du kan få låne og hvilket rentenivå banken kan gi deg. Ta med selvangivelse og lønnsslipp til banken for å vise hvilket inntekstnivå du har.

www.finansportalen.no kan du sjekke hvilke banker som tilbyr lavest rente.

 • Innboforsikring »

  For å forsikre tingene i leiligheten/huset ditt, trenger du innboforsikring. Forsikringen dekker skader på ting ved brann, vannskader, innbrudd etc. Også ved innboforsikring er det forsikringsvilkå...

 • Å bo i Norge »

  På Husbankens internettside finnes en nettbasert informasjonsmodul om det å bo i Norge på ti ulike språk.

 • Grunnlån fra Husbanken »

  Grunnlån fra Husbanken kan gis til bygging av ny bolig, eller til utbedring og tilpasning av eksisterende bolig. Boligen må oppfylle visse kriterier knyttet til universell utforming (tilgjengelighe...

 • Boligtilskudd »

  Bare de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan få boligtilskudd. Det legges vekt på at husstanden er i en økonomisk vanskelig situasjon av varig karakter, eller at husstanden har behov for...

 • Renovasjon »

  Renovasjonsordningene vil variere fra kommune til kommune, så du må undersøke nærmere hvordan det er i kommunen du bor i. Mange kommuner har kildesortering, slik at man sorterer avfall som for eks...

 • Bostøtte »

  Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte skal hjelpe personer med lave inntekter og høye boutgifter til å skaffe seg bolig eller bli b...

 • Startlån hos kommunen »

  Personer som har problemer med å få lån fra banken til å kjøpe egen bolig, eller som trenger hjelp til å bli boende i den boligen de har nå, kan søke om startlån. Lånet kan gis som topp- eller full...

 • Bolig-/ villaforsikring »

  Bolig/villaforsikring dekker skader på huset ditt som ikke er resultat av slitasje eller manglende vedlikehold. Den dekker også vannskader og skader som oppstår på grunn av brann. Forsikringen dekk...