Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Å leie bolig

Leieboliger krever ikke egenkapital med unntak for depositum. Mangler du penger til depositum, bør du kontakte kommunen din. Noen kommuner kan tilby lån til depositum, mens andre kan stille garanti som en del utleiere aksepterer som et alternativ til depositum. Dersom kommunen ikke tilbyr lån til depositum, kan depositumslån i privat bank være et alternativ.

 • Rettigheter som leietaker »

  Dine viktigste rettigheter som leietaker fremkommer i leieavtalen og i husleieloven. Husleieloven inneholder et forbud mot diskriminering i husleieforhold. Partene (utleier og leietaker) står fritt...

 • Leiekontrakt »

  Du kan alltid kreve at det inngås en skriftlig leiekontrakt mellom utleier og leietaker. Avtalen bør inneholde: partenes navn og adresse, hvilket husrom som leies ut og husleiens størrelse. Dersom ...

 • Depositum »

  Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie. Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Beløpet skal settes på en egen bankkonto (depo...

 • Oppsigelse »

  Det skilles mellom tidsbestemte (”uoppsigelige”) og tidsubestemte (”oppsigelige”) leieavtaler. En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse på et bestemt tidspunkt. Av hensyn til leietaker e...

Relaterte temaer