Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Familieinnvandringstillatelse

Hvis du har et familiemedlem som bor i Norge, eller du ønsker å stifte familie med en person som bor her, kan du søke om familieinnvandringstillatelse for å komme hit og bo sammen med ham eller henne.

Det å være i familie med personen i Norge er ikke alene nok til å få en familieinnvandringstillatelse. Det stilles også visse krav til personen du søker om familieinnvandring med. Dette innebærer at den som bor i Norge (referanseperson) må kunne forsørge deg økonomisk og ha et sted dere kan bo. Dette er også kjent som "inntektskravet" eller "underholdskravet".

EØS-borgere (alle statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land) og familiemedlemmene deres kan velge å benytte seg av en egen ordning istedet for å søke om familieinnvandringstillatelse.

Barn som har foreldre i Norge

Barn som har foreldre i Norge, har i utgangspunktet rett til å komme hit og bo med dem dersom vilkårene ellers er oppfylt. For at barnet skal kunne komme til Norge må foreldrene ha lovlig opphold her. Hvis kun en av foreldrene bor i Norge så kan barn komme hvis den som bor i Norge har foreldreansvaret alene, eller hvis den forelderen, som ikke bor i Norge, har samtykket i at barnet kan flytte til Norge.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost