Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Flytting

Når du flytter til Norge, må du fylle ut skjemaet "Innførsel av flyttegods". Du bør også lage en liste over gjenstandene du har med deg, og skrive om disse er nye eller brukte. En slik liste vil gjøre tollkontrollen enklere. Du må ta kontakt med tollvesenet når flyttegodset ditt ankommer Norge. Dersom du kommer før flyttegodset, må du ta kontakt med tollvesenet ved din innreise.

Du kan ta med deg flyttegodset toll- og avgiftsfritt til Norge dersom visse vilkår er oppfylt. Du må blant annet ha oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år, du må ha eiet og besittet gjenstandene i utlandet og du må ha brukt gjenstandene i utlandet. Det er videre et vilkår at du fortsatt skal bruke dem i Norge. Det er spesielle regler som gjelder for å ta med fritidsbåter til Norge. Ta kontakt med tollvesenet for nærmere informasjon om disse reglene. 

Noen varer må du betale toll og avgifter for å ta med inn i Norge, andre kreves det spesiell tillatelse for. 

Dette gjelder:

  • Yrkesutstyr
  • Motorkjøretøy
  • Luftfartøy
  • Nye gjenstander
  • Matvarer 
  • Alkohol- og tobakksvarer
  • Våpen
  • Planter 
  • Dyr
  • Radio- og fjernsynsmateriell

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost