Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Permanent oppholdstillatelse

Permanent oppholdstillatelse gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år, kan du få en permanent oppholdstillatelse. Det er et krav at du da har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven, eller du dokumenterer at kommunen har fattet vedtak om fritak fra plikten til norskopplæring. Kravet om norskkunnskaper gjelder for alle mellom 16 og 55 år og som fikk innvilget sin første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2005.

Kravet til gjennomført norsk- og samfunnskapsopplæring er 600 timer for de som har fått innvilget sin første oppholdstillatelse etter 1. januar 2012. Har du fått din første tillatelse før denne datoen, er kravet til obligatorisk opplæring 300 timer.

Det er ikke et krav om at du har hatt opphold på samme grunnlag i disse tre årene, men alle tillatelsene du har hatt, må være av typen som danner grunnlag for permanent opphold.

Hvis du er usikker på om de tillatelsene du har og har hatt danner grunnlag for permanent opphold, kan du lese dette av tidligere vedtak du har fått. Har du først fått innvilget permanent oppholdstillatelse, vil du imidlertid ikke miste denne hvis grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen skulle falle bort, f. eks. at du ikke lenger er gift.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost