Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Statsborgerskap

Når du søker om norsk statsborgerskap må du ha en gyldig oppholdstillatelse i Norge. I tillegg må du oppfylle flere krav. Blant annet må du oppfylle disse kravene:

  • Du må ha dokumentert eller klarlagt identitet
  • Du må være bosatt i Norge og ha til hensikt å fortsette å bo her
  • For deg som er gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger, må tiden du har bodd i Norge og tiden dere har vært gift, registrerte partnere eller samboere totalt være minst syv år. Du må ha bodd i Norge til sammen minst tre år i løpet av de siste ti årene. Dere må fremdeles være gift, registrerte partnere eller samboere og bo sammen på vedtakstidspunktet. Du må oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse i Norge
  • Du må ha gjennomført 300 timer norskopplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  • Du må ikke være straffedømt eller dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen psykisk omsorg (vandelskravet)
  • Fra 1. januar 2020 er det tilltatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå.
  • Det er egne regler for barn under 12 år og eldre personer over 55 år, som søker om norsk statsborgerskap. Personer som har kommet til Norge før fylte 18 år, må ha bodd her i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene.


Husk at du må ha en gyldig tillatelse mens søknaden om statsborgerskap blir behandlet. En tillatelse er ikke gyldig fordi du har søkt om statsborgerskap. Du må derfor søke om å få tillatelsen fornyet senest én måned før tillatelsen utløper.

Etter overgang til norsk statsborgerskap vil du bli invitert til å delta på en frivillig statsborgerseremoni for å markere overgangen. Det er Fylkesmannen som arrangerer seremonien.

Du finner mer informasjon om statsborgerskap, vilkår og fremgangsmåte for å søke på www.udi.no.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost