Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Om nyinorge.no

Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. På nyinorge.no er det samlet opplysninger fra offentlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag. Du vil bli kjent med dine rettigheter og plikter, og du vil få praktiske råd og tips.

nyinorge.no er utarbeidet for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske borgere, men informasjonen er nyttig for flere. Kommuneansatte, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon.

Ny i Norge er delt inn i følgende sju hovedemner:

  • Flytting til Norge
  • Arbeid
  • Barn og skole
  • Helse
  • Fritid
  • Transport og tjenester
  • Verdt å vite

Hvert hovedemne har flere temaer slik at du lett kan finne ønsket informasjon. Vil du vite mer om noen av temaene eller hvor kan du henvende deg for å få hjelp, bruk oppgitt internettadresse eller telefonnummer under hvert tema.

nyinorge.no inneholder informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

Ansvaret for nyinorge.no ligger hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).