Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Ny i Norge

Tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips.

Skriv ut siden

Aktuell informasjon

 • Flytting til Norge »

  Skille mellom EØS-borgere og borgere fra øvrige land

  Det er ulike typer vilkår og søknadsprosedyrer for oppholdstillatelse og for familieinnvandring for EU/EØS/EFTA borgere, såkalte EØS-borgere, og for borgere av alle andre land, såkalte tredjelandsb...

 • Arbeid »

  Forenklet skatt for nye utenlandske arbeidstakere

  De fleste nye utenlandske arbeidstakere omfattes av en forenklet skatteordning som kalles kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere. Ordningen innebærer at du skattlegges med en fast prosent...

 • Barn og skole »

  Barnehage og skolesystemet

  Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. Barn fra 6-15 år skal gå i grun...

 • Helse »

  Medlemskap i folketrygden

  I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. For å ha rett til ytelser etter folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden. Dette gjelder: alle ytelser ...

 • Fritid »

  Lokale fritidstilbud

  Fritidstilbudet i kommunene består av organiserte, mer eller mindre profesjonelle aktiviteter, underholdningstilbud, treningsmuligheter, foreninger, kurs, restauranter og sosiale møteplasser. Mang...

 • Transport og tjenester »

  Trafikkforsikringsavgift

  Trafikkforsikringsavgiften erstattet det som tidligere ble kalt årsavgift. Nå skal avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Tra...

 • Verdt å vite »

  Tolketjenester

  En tolk er en som oversetter muntlig fra et språk til et annet. Dersom du ikke forstår norsk, kan det være nødvendig å bruke tolk i møte med det offentlige for at du skal kunne forklare hva saken g...

Ny i Norge 2019 - pdf versjon

Ny i Norge 2019

Praktisk informasjon fra offentlige etater samlet i en bok. OBS! Filen er stor og det kan ta noen minutter før den vises i nettleser.