Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsledighet

  • Dagpenger »

    For å ha rett til dagpenger, må du som hovedregel ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent. Du må oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge og være villig til å t...

  • Å søke jobb »

    På www.nav.no finner du Norges største database over ledige jobber. Når du registrerer deg som bruker av tjenestene for arbeidssøkere på www.nav.no, vil du få din egen side. Her kan du legge inn pe...

  • Rettigheter for EØS-borgere ved flytting »

    EØS-reglene legger til rette for at du beholder opptjente rettigheter hvis du flytter mellom land i EØS-området.