Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Skolesystemet

 • Barnehage og skolesystemet »

  Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. Barn fra 6-15 år skal gå i grun...

 • Grunnskole »

  Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som oppho...

 • Skolefritidsordning (SFO) »

  Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Det vil si at barna kan være på skolen før og ett...

 • Samarbeid skole - hjem »

  Det er viktig at skolen og foreldre samarbeider om barnets læring. I Norge er det derfor en tettere dialog mellom foreldre og skole enn i mange andre land. Hvert år er det normalt to møter mellom l...

 • Videregående skole »

  Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på...

 • Skoleskyss »

  Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er av en viss lengde; over 2 km for elever på 1. årstrinn 4 km for elever på 2.- 10. årstrinn 6 km...

 • Særskilt språkopplæring »

  Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge...

 • Høyere utdanning »

  Norge har ti universiteter, 6 høgskoler og fem vitenskapelige høgskoler under statlig eierskap. I tillegg har Norge også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. I Norge må studenter ...

 • Lånekassen »

  Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), er en statlig etat som gir økonomisk støtte til utdanning. Støtten blir gitt i form av stipend og lån. Stipendet er penger du får, mens lånet må du bet...

Steg for steg