Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Skal du kjøpe bolig, må du skaffe finansieringsbevis fra en bank før du begynner å se på bolig. Du kan søke startlån hos kommunen dersom du mangler egenkapital eller har problemer med å få finansiert boligen gjennom private banker.

Kjøpesummen på boligen fastsettes oftest gjennom budgiving. Husk at avtale inngås i det selger aksepterer budet ditt. Legg derfor aldri inn bud før du er sikker på at du kan finansiere boligkjøpet. 

De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av hus eller leilighet. Boliglånet skal tilbakebetales over lang tid, oftest mellom 20 og 30 år. Ta kontakt med banken for å finne ut hvor mye du kan få låne og hvilket rentenivå banken kan gi deg. Ta med selvangivelse og lønnsslipp til banken for å vise hvilket inntekstnivå du har.

www.finansportalen.no kan du sjekke hvilke banker som tilbyr lavest rente.
 
Tilbake til toppen

Førstehjemslån

Personer som ikke har bolig i Norge, vil kunne søke om førstehjemslån i banken, dvs. med samme rentesats for hele lånebeløpet inntil 100 prosent finansiering. Dersom banken ikke vil låne deg 100 prosent av lånebeløpet, er det mulig å søke kommunen om startlån.

Tilbake til toppen

Startlån hos kommunen

Personer som har problemer med å få lån fra banken til å kjøpe egen bolig, eller som trenger hjelp til å bli boende i den boligen de har nå, kan søke om startlån. Lånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp og utbedring av bolig, til refinansiering for å kunne bli boende i boligen og toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Retningslinjer og praksis for å gi startlån kan variere fra kommune til kommune. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om en person får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir. 

Søknad sendes til kommunen som forvalter ordningen. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon om hvordan ordningen er organisert i kommunen du bor i.

Tilbake til toppen

Grunnlån fra Husbanken

Grunnlån fra Husbanken kan gis til bygging av ny bolig, eller til utbedring og tilpasning av eksisterende bolig. Boligen må oppfylle visse kriterier knyttet til universell utforming (tilgjengelighet) og energi/miljø. Har boligen tilfredsstillende kvaliteter, kan Husbanken gi lån på inntil 80 % av kostnadene eller salgsprisen som Husbanken godkjenner.

Søknad sendes til Husbanken som forvalter ordningen. Du kan lese mer om grunnlån og finne søknadsskjema for å søke på www.husbanken.no.

Tilbake til toppen 

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte skal hjelpe personer med lave inntekter og høye boutgifter til å skaffe seg bolig eller bli boende i boligen de allerede har. Ordningen blir betalt av staten og administreres av Husbanken og kommunene.

Alle som har dårlig økonomi, har ikke automatisk rett på bostøtte. Dersom søker oppfyller alle vilkårene for ordningen, vil bostøtte kunne gis. Søknadsfrist for å søke om bostøtte er den 14. i hver måned. Ved positivt vedtak på søknaden, er utbetaling den 10. i måneden etter.

Søknad sendes til bostøttekontoret i kommunen du bor , eller elektronisk på internettadressen www.altinn.no. For mer informasjon, ta kontakt med bostøttekontoret i din kommune.

Tilbake til toppen

Boligtilskudd

Bare de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan få boligtilskudd. Det legges vekt på at husstanden er i en økonomisk vanskelig situasjon av varig karakter, eller at husstanden har behov for spesialtilpasning av boligen. En kan få tilskudd til kjøp av bolig, utbedring/tilpasning av egen bolig og refinansiering av lån for å kunne bli boende i boligen.

Søknad om boligtilskudd sendes kommunen som forvalter ordningen. Ta kontakt med kommunen din for å undersøke om kommunen har slike tilskuddsmidler og for mer informasjon om ordningen.

Tilbake til toppen

Bolig/villaforsikring

Eier du boligen må du forsikre bygningen (bolig/villaforsikring). Du kan også tegne en kombinert innbo- og husforsikring. Eier du bolig i et sameie eller borettslag, er bygningen som regel forsikret gjennom sameiet/borettslaget. Da trenger du bare å tegne innboforsikring. Sjekk dette med sameiet eller borettslaget.

Tilbake til toppen

Innboforsikring

For å forsikre tingene i leiligheten/huset ditt, trenger du innboforsikring. Forsikringen dekker skader på ting ved brann, vannskader, innbrudd etc. Det er forsikringsvilkårene som bestemmer hva forsikringen dekker. Forsikringsvilkårene kan variere.

Informasjon om forsikringsvilkår kan du finne på www.finansportalen.no.
 
Tilbake til toppen

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost