Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Folkeregistrering

Registrering ved flytting

Alle som flytter til Norge fra utlandet eller til utlandet, mellom norske kommuner, eller innen samme kommune, plikter å gi melding til folkeregisteret innen 8 dager. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Når du flytter til Norge skal du møte opp på skattekontoret med gyldig legitimasjon og levere flyttemelding.

D-nummer

Skal du arbeide i Norge må du søke om skattekort. Du får da tildelt et D-nummer hvis du skal arbeide og oppholde deg i Norge under 6 måneder.

Når du søker om skattekort må du ta  med følgende dokumentasjon:

Nordiske borgere

- Pass eller gyldig førerkort som viserbilde, statsborgerskap og kjønn sammen med utskrift fra folkeregisteret i det landet du flytter fra. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder og den må være underskrevet og stemplet.

- Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet skal medbringes

EØS-borgere

- Pass eller godkjent ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn
- Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet skal medbringes

Borgere utenfor EØS

- Pass
- Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet skal medbringes
- Dokumentasjon på at du har oppholdstillatelse og rett til å arbeide i Norge

Du må møte opp personlig på ett av de utvalgte skattekontorene. Oversikt over kontorene i din region finner du på slutten av artikkelen.

Fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass. Søknad om fødselsnummer for utenlandske borgere krever personlig fremmøte og gyldig legitimasjon.

Når du melder flytting må du ta med følgende doumentasjon (ved opphold i seks måneder eller mer):

 • Pass eller annen godkjent ID for nordiske- eller EØS-borgere som viser bilde, statsborgerskap og kjønn
 • Dokumentere oppholdsgrunnlag:
  - Registreringsbevis for EØS-borgere
  - Oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse for seks måneder eller mer
 • Dokumentere oppholdstid, som for eksempel:
  - arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud på seks måneder eller mer
  (ved oppdrag for bemanningsforetak må du også ha oppdragsbekreftelse med varighet på seks måneder eller mer)
  - kontrakt på leie/kjøp av bolig
 • Flytting med barn under 18 år – spesielt for nordiske borgere
  - Dersom ikke begge foreldre har signert innflyttingsmeldingen, må det medbringes samtykkeerklæring fra den av foreldrene som ikke møter eller dokumentasjon fra hjemlandet som viser foreldreansvar
  - Ved enkelte tilfeller må godkjent vigsels/fødselsattest medbringes

 

Her er kontorene du kan henvende deg til for å melde flytting og å få D-nummer eller søke om fødselsnummer:

Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Egersund,Førde, Gjøvik, Grimstad, Grålum, Hamar,Hammerfest, Harstad, Haugesund,Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund,Leikanger, Leira, Leknes, Lillestrøm,Lyngdal, Mo i Rana, Molde, Namsos,Narvik, Nordfjordeid, Norheimsund, Oslo,Sandnessjøen, Sandvika, Skien, Sortland,Stavanger, Steinkjer, Svalbard, Tromsø,Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ulstein,Vadsø, Ålesund

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - Service Centre for Foreign Workers:
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes

Øvrige artikler under Registrering ved innflytting

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost