Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Tillatelser

 • Skille mellom EØS-borgere og borgere fra øvrige land »

  Det er ulike typer vilkår og søknadsprosedyrer for oppholdstillatelse og for familieinnvandring for EU/EØS/EFTA borgere, såkalte EØS-borgere, og for borgere av alle andre land, såkalte tredjelandsb...

 • Oppholdstillatelse etter det generelle regelverket »

  Oppholdstillatelse etter det generelle regelverket gir rett til opphold og arbeid i Norge. Alle utenlandske borgere kan søke om oppholdstillatelse etter dette regelverket. Det er mange typer tilla...

 • Familieinnvandringstillatelse etter det generelle regelverket »

  Dersom du har nære familiemedlemmer som bor i utlandet, kan de søke om å få bo sammen med deg under oppholdet i Norge. Dette kalles familieinnvandring. Det er familiemedlemmer som bor i utlandet so...

 • Permanent oppholdstillatelse »

  Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år, kan du få en permanent oppholdstillatelse. Permanent oppholdstillatelse gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Har du f...

 • Oppholdsrett etter EØS-regelverket »

  Er du EØS-borger og har gyldig identitetskort eller pass, har du oppholdsrett i 3 måneder i Norge. Det samme gjelder dine familiemedlemmer som selv er EØS-borgere. Familiemedlemmer som ikke er EØS-...

 • Familieinnvandringstillatelse etter EØS-regelverket »

  Som EU/EØS/EFTA-borger med oppholdsrett etter EØS-regelverket i Norge har dine familiemedlemmer rett til å komme til Norge for å bo sammen med deg.  Det er to ulike ordninger som dine familiem...

 • Varig oppholdsrett »

  Hvis du som EU/EØS/EFTA-borger har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i minst fem år, kan du søke om varig oppholdsbevis som gjelder på ubestemt tid. Arbeidstakere eller selvstendig næ...

 • Oppholdskort »

  Alle som har oppholdstillatelse i Norge og er fra et land utenfor EU/EØS skal ha et oppholdskort. EU/EØS borgere skal ikke ha kort. Familiemedlemmer av EØS-borgere, som ikke selv er EØS-borgere, vi...