Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Oppholdstillatelse etter det generelle regelverket

Oppholdstillatelse etter det generelle regelverket gir rett til opphold og arbeid i Norge. Alle utenlandske borgere kan søke om oppholdstillatelse etter dette regelverket.

Det er mange typer tillatelser og det er ulike regler, retningslinjer og søknadsprosedyrer som gjelder for de ulike typene oppholdstillatelse. For fullstendig oversikt over tillatelser og informasjon om de ulike tillatelsene, vilkår og fremgangsmåte for å søke, gå inn på www.udi.no.


Fornyelse av oppholdstillatelse
De fleste tillatelser kan fornyes. Søknad om fornyelse skal leveres til politiet senest en måned før tillatelsen du har løper ut.

Du kan ta kontakt med politiet i kommunen du bor for mer informasjon.


Tap av tillatelser og utvisning

Du kan miste tillatelsen din hvis du har gitt myndighetene feil opplysninger. Dersom du mister tillatelsen din, må du reise fra Norge.

Du kan bli utvist dersom du bryter reglene i utlendingsloven eller blir dømt for straffbar handling. Hvis du blir utvist, kan du ikke komme tilbake til Norge så lenge utvisningen din gjelder. Innreiseforbudet gjelder vanligvis også for resten av Schengen-området.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost