Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Permanent oppholdstillatelse

Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år, kan du få en permanent oppholdstillatelse. Permanent oppholdstillatelse gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Har du først fått innvilget permanent oppholdstillatelse, vil du ikke miste denne hvis grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen skulle falle bort, f. eks. at du ikke lenger er i jobb.

Det er et krav at du da har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven, eller du dokumenterer at kommunen har fattet vedtak om fritak fra plikten til norskopplæring. Kravet om norskkunnskaper gjelder for alle mellom16 og 67 år.

Du må forsørge deg selv økonomisk. Det er krav om at du må både ha hatt egeninntekt det siste året og at du ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.

Det er ikke et krav om at du har hatt opphold på samme grunnlag i disse tre årene, men alle tillatelsene du har hatt, må være av typen som danner grunnlag for permanent opphold.

Det er også et vandelskrav. Ilagt straff gir tilleggstid før permanent oppholdstillatelse kan innvilges.

Hvis du er usikker på om de tillatelsene du har og har hatt danner grunnlag for permanent opphold, kan du lese dette av tidligere vedtak du har fått.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost