Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Familieinnvandringstillatelse etter det generelle regelverket

Dersom du har nære familiemedlemmer som bor i utlandet, kan de søke om å få bo sammen med deg under oppholdet i Norge. Dette kalles familieinnvandring. Det er familiemedlemmer som bor i utlandet som må søke om tillatelse. Som hovedregel kan ikke du søke på deres vegne.

Hvilke familiemedlemmer kan få familieinnvandringstillatelse?

Noen av dine familiemedlemmer har rett til å få innvilget tillatelse til familieinnvandring dersom alle vilkår for en tillatelse er oppfylt. Også andre familiemedlemmer kan få familieinnvandring dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil også vurdere om det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at søknaden om familieinnvandring skal innvilges.

De familiemedlemmer som har rett til oppholdstillatelse når alle vilkår er oppfylt er særlig:

  • ektefelle eller registrert partner over 18 år, når ektefellene skal bo sammen i Norge
  • samboer over 18 år, når paret har bodd sammen i minst to år og vil fortsette samlivet
  • samboer over 18 år, som har barn med personen i Norge, og de skal fortsette samlivet
  • barn når begge foreldrene har eller får oppholdstillatelse i Norge
  • barn som bare har en av foreldrene bosatt i Norge. Det er en forutsetning at personen som bor i Norge har foreldreansvaret alene eller at den andre av foreldrene samtykker hvis foreldreansvaret er delt.

 
I tillegg kan foreldre besøke sine barn (uansett alder på barna) i Norge i inntil 9 måneder sammen eller hver for seg. Det er en forutsetning at foreldrene returnerer til hjemlandet etter tillatelsens utløp. Tillatelsen gir ikke rett til å arbeide i Norge. Foreldrene kan reise ut og inn av Norge så lenge tillatelsen varer. Tillatelsen kan ikke fornyes, men etter at foreldrene har oppholdt seg i minst ett år utenfor Norge, kan de få en ny ni-måneders tillatelse.


Krav til forsørgelse og bolig

For at familien din skal få en familieinnvandringstillatelse, stilles det krav til at personen som bor i Norge kan sikre forsørgelse for de familiemedlemmer som søker om familieinnvandring. For noen typer familiemedlemmer stilles det også krav om at personen som bor i Norge kan sikre bolig.


Øvrige vilkår og framgangsmåte for å søke

Det vil ofte stilles ytterligere krav til vilkår som må være oppfylt før en tillatelse om familieinnvandring kan innvilges.


Fornyelse av oppholdstillatelsen

Du bør søke om fornyelse minst en måned før den tillatelsen du har løper ut. Da vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere osv. mens du venter på at vi behandler søknaden din, selv om tillatelsen din løper ut før du har fått svar fra oss.

Hvis du ikke søker om fornyelse innen fristen, har du ikke automatisk rett til å oppholde deg i Norge. Hvis du søker om fornyelse etter at tillatelsen din har utløpt, kan det oppstå en situasjon der du ikke har lovlig opphold mens vi behandler søknaden din. Å søke for sent kan også føre til at du ikke får sammenhengende botid, slik at du kanskje må vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse.

Du leverer søknaden om fornyelse til politiet der bu bor. Politiet fornyer de fleste typer tillatelser. Hvis politiet er i tvil om søknaden din kan innvilges, sender de den til UDI for behandling.


Rettigheter og plikter som følger med familieinnvandringstillatelse

En familieinnvandringstillatelse til voksne personer gir blant annet rett til å arbeide i Norge, reise fritt inn og ut av landet, mulighet til fornyelse og mulighet til tillatelse på selvstendig grunnlag. Videre danner tillatelsen grunnlag for permanent opphold i Norge.

Kontakt UDI dersom det skjer endringer i forhold som er relevante for den oppholdstillatelsen du har. UDI bistår også med spørsmål om rettigheter og plikter som følger din tillatelse, eller muligheter for permanent opphold eller norsk statsborgerskap.

Skattemyndighetene, helsemyndighetene, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunen du bor i har en oversikt over rettigheter og plikter knyttet til skatt, helse, språkopplæring samt skoler og barnehager der du bor.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost