Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Oppholdsrett etter EØS-regelverket

Er du EØS-borger og har gyldig identitetskort eller pass, har du oppholdsrett i 3 måneder i Norge. Det samme gjelder dine familiemedlemmer som selv er EØS-borgere. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, må ha gyldig pass og må kunne dokumentere at de er en del av din husstand eller at de blir forsørget av deg for å kunne oppholde seg i Norge med deg i disse månedene.

Hvis du er EØS-borger og ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, må du ha jobb (oppholdsgrunnlag). Borgere av et EU/EØS/EFTA-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal registrere seg elektronisk på internett.

Etter at du har registrert deg på internett, må du gå til nærmeste politikontor. Bor du i et politidistrikt med et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, må du møte opp her. Her må du vise gyldig identitetskort eller pass, og ansettelsesbevis eller arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Om vilkårene for registrering er oppfylt, vil du få registreringsbevis. Dette beviset utstedes gratis og er gyldig på ubestemt tid (du trenger altså ikke å fornye det). Registreringsbevis er bare gyldig så lenge vilkårene er oppfylt, dvs. så lenge du oppfyller et oppholdsgrunnlag, f.eks. som arbeidstaker eller student. Du har mulighet til å bytte oppholdsgrunnlag f.eks. fra å være arbeidstaker til å bli selvstendig næringsdrivende. Dette trenger du ikke melde fra om.

Du har imidlertid mulighet til å søke om varig oppholdsrett etter fem år.


Bortfall av oppholdsretten

Ved opphold utenfor Norge i mer enn seks måneder i løpet av kalenderår faller oppholdsgrunnlaget bort. Flytting skal meldes til Folkeregistret. Ved et eventuelt nytt opphold i Norge vil EØS-borgeren måtte registrere seg på nytt.

Oppholdsrettten vil likevel bestå dersom fraværet skyldes gyldig fravær. Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom, studier eller yrkesrettet opplæring og utsending til et annet land, godtas fravær på maksimum 12 sammenhengende måneder. Avtjening av militær eller sivil verneplikt anses heller ikke å bryte av oppholdet.


Utvisning

Hvis du er EØS-borger har du et utvidet vern mot utvisning. Du kan likevel bli utvist hvis du myndighetene vurderer deg som en aktuell og alvorlig trussel mot offentlig orden og sikkerhet. Er du EØS-borger blir du kun utvist fra Norge og du blir ikke innmeldt i Schengen informasjonssystemet (SIS).

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost