Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Varig oppholdsrett

Hvis du som EU/EØS/EFTA-borger har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i minst fem år, kan du søke om varig oppholdsbevis som gjelder på ubestemt tid. Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende kan i noen tilfeller få varig oppholdsrett etter kortere opphold i Norge.

Familiemedlemmene dine som har hatt lovlig opphold i Norge i fem sammenhengende år kan også søke om varig oppholdsbevis, uansett hvilket statsborgerskap de har. Det er et krav at familiemedlemmer har bodd sammen med EU/EØS/EFTA- borgeren i alle fem årene.


Utvisning

Hvis du er EØS-borger har du et utvidet vern mot utvisning. Du kan likevel bli utvist hvis myndighetene vurdere deg som en aktuell og alvorlig trussel mot offentlig orden og sikkerhet. Er du EØS-borger blir du kun utvist fra Norge og du blir ikke innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS).

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost