Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Helsetjenester

 • Medlemskap i folketrygden »

  I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. For å ha rett til ytelser etter folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden. Dette gjelder: alle ytelser ...

 • Om helsetjenester »

  Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor i kommunen – også for innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Kommunene skal blant annet tilby: helsestasjon for barn og unge og...

 • Egenandel/frikort »

  Som medlem i folketrygden betaler man bare en bestemt del av utgiftene ved helsetjenester fra det offentlige. Dette kalles for egenandel. Dersom du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, ka...

 • Svangerskapsomsorg »

  Den gravide kan gå til svangerskapskontroll på helsestasjon eller hos fastlege. Helsestasjonen tilbyr svangerskapskontroll hos jordmor. Du kan kombinere svangerskapskontroll hos helsestasjon o...

 • Fastlege »

  Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fast lege som de kan gå til.  Dette kalles fastlegeordningen. Som bosatt regnes de som i folkeregisteret er registrert som bosatt i ...

 • Legevakt »

  Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger og kan nås hver dag hele døgnet. De skal ta i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, det vil si behandling av sykdom og skade som ikke k...

 • Fastlege, legevakt eller akutt hjelp? »

  Fastlege: Gå til fastlegen ved generelle helseplager eller for å få henvisninger til spesialist. Legevakt - ring 116 117: Skal ta i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Det vil si b...

 • Sykehus »

  Pasienter får behandling på sykehus etter henvisning fra fastlege eller legevakt. Du har rett til selv å velge hvilket sykehus du skal behandles på. Behandlingen kan gis poliklinisk, det vil si at...

 • Medisiner/apotek »

  I Norge selges medisiner på apotek. Noen medisiner kan du kjøpe fritt, men de fleste medisiner får du bare kjøpe dersom du har resept fra lege. Noen få medisiner kan du kjøpe i vanlige butikker. Tr...

 • Forebyggende helsetjenester »

  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten tilbyr helsekontroller, vaksinering, foreldreveiledning og helseopplysning til barn og unge i alderen 0-20 år og deres foresatte. Helsestasjon for ungdom gir b...

 • Fysioterapi »

  Fysioterapeuten behandler blant annet pasienter med sykdom eller plager i muskler og skjelett. For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Du tre...

 • Tannhelsehjelp »

  I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom i alderen 19-20 år har rett til 75 prosent av tannbehandlingen dekket. Personer med psykisk...

 • Europeisk helsetrygdkort »

  Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land eller Sveits på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ha med deg...

 • Helsepersonells tauhetsplikt »

  Helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de skal hindre at andre får kjennskap til opplysningers om pasienters helsetilstand eller andre personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også ove...

 • Rettighetsdokument S1 »

  Jobber du i Norge, men har beholdt en nær tilknytning til et annet EØS-land eller Sveits? Da kan du ha helserettigheter både i Norge etter norske regler og i bostedslandet ditt etter dette landets ...

Steg for steg