Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Fastlege

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fast lege som de kan gå til.  Dette kalles fastlegeordningen. Som bosatt regnes de som i folkeregisteret er registrert som bosatt i en norsk kommune. I tillegg har også asylsøkere og deres familiemedlemmer rett til å stå på liste. Retten faller bort hvis asylsøknaden blir avslått.

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege » på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Du kan sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Ordningen er frivillig, men velger du å stå utenfor må du selv finne en lege som kan hjelpe deg dersom du trenger behandling og du må også betale en høyere egenandel. Det er bare 0,4 prosent av den norske befolkning som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen. 

Fastlegen har ansvaret for utredning, diagnostisering og behandling av sine listepasienter. Fastlegen skriver også ut medisiner og sykmeldinger. I tillegg har fastlegen ansvaret for henvisninger både til sykehus og andre legespesialister. Du trenter ikke lenger henvisning fra lege til behandling hos fysioterapeut. Du må betale en egenandel når du oppsøker fastlege, med mindre du har frikort. 

Som pasient har du rett til å få informasjon om din helsetilstand og om behandling på et språk du forstår. Du har også rett til selv å gjøre deg forstått. Ved behov har du derfor rett til tolk. Gi beskjed noen dager før du har avtale med legen, dersom du trenger tolk. Helsepersonellet har ansvar for å skaffe tolk hvis det er nødvendig.

Arbeidsinnvandrere som ikke er folkeregistrert bosatt i en norsk kommune, har ikke rett på fastlege. Men alle som har behov for øyeblikkelig helsehjelp (når liv eller helse er i fare) får dette uavhengig om de er folkeregistrert i Norge.

Dersom du ikke kan finne eller bytte fastlege på helsenorge.no, kan du ringe Veiledning helsenorge.no 23 32 70 00.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Steg for steg