Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Helsepersonells tauhetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de skal hindre at andre får kjennskap til opplysningers om pasienters helsetilstand eller andre personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også overfor de nærmeste pårørende, men foreldre har rett til informasjon om barn under 16 år som de har foreldreansvaret for.

Pasienten kan likevel samtykke til at helsepersonell gir taushetsbelagte opplysninger videre. Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre når barnet er under 16 år. For personer som er over 16 år, og som ikke er i stand til å samtykke til helsehjelp, for eksempel på grunn av bevisstløshet, kan nærmeste pårørende samtykke til at helseopplysninger gjøres kjent for andre.

Helsepersonell kan gi taushetsbelagte opplysninger videre til annet helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp.

Uten hensyn til taushetsplikten har helsepersonell plikt til å underrette barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Helsepersonell har også plikt til å underrette politi eller brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Når taushetsplikten settes til side, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info