Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Medlemskap i folketrygden

I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. For å ha rett til ytelser etter folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden.

Dette gjelder:

  • alle ytelser fra NAV
  • ytelser ved helsetjenester (behandling hos lege, psykolog og utgifter til legemidler ved varig sykdom).

Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem i folketrygden. Hvis du arbeider lovlig i Norge blir du som hovedregel medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag selv om du ikke regnes som bosatt her. Medlemskapet inntrer automatisk.

Som arbeidstaker skal du betale trygdeavgift på 8,2 prosent av brutto lønn. Avgiften trekkes sammen med skatten. Enkelte arbeidstakere kan være unntatt fra norsk trygd da de hører innunder trygdelovgivningen i det landet de kommer fra. Dette må du dokumentere med en attest fra trygdemyndighetene i landet du kommer fra.

Hvis du har spørsmål om medlemskap i folketrygden, ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost