Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Om helsetjenester

Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor i kommunen – også for innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Kommunene skal blant annet tilby:

  • helsestasjon for barn og unge og skolehelsetjeneste, svangerskaps- og barselomsorg
  • fastlegeordning
  •  legevakt
  • rehabilitering
  • helse- og omsorgstjenester som hjemmesykepleie, personlig assistanse, sykehjem og avlastningstiltak.

Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

De regionale helseforetakene skal sørge for tilgang til helsetjenester på sykehus og hos spesialister for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i helseregionen.

De kommunale helsetjenestene finansieres av staten gjennom trygdeordninger, ved kommunale midler og ved egenandeler fra pasienter. Helsehjelp i spesialisttjenesten finansieres av staten gjennom bevilgninger til helseforetakene, trygdefinansiering og egenandeler fra pasienter.

Barn under 16 år betaler ikke egenandeler for helsehjelp som går inn under egenandelstak 1: godkjente egenandeler betalt til lege, psykolog, poliklinikk, røntgen, reise til undersøkelse og behandling (pasientreiser) og ved kjøp av medisiner og utstyr på blå resept. 

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info