Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Tannhelsehjelp

I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom i alderen 19-20 år har rett til 75 prosent av tannbehandlingen dekket. Personer med psykisk utviklingshemming, og personer som har bodd på institusjon eller har hatt hjemmesykepleie sammenhengende i minst tre måneder, har også rett til gratis tannbehandling.

Voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester men visse sykdommer og tilstander får personer over 20 år også stønad etter folketrygdloven.  

Fylkeskommunene er i gang med å etablere et tannbehandlingstilbud til personer som har vært utsatt for tortur , overgrep eller som har odontofobi. Ta kontakt med din fylkeskommune for å høre mer om tilbudet.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost