Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Offisielt navn: Kongeriket Norge

Hovedstad: Oslo

Innbyggertall: 5 334 762 (01.04.2019)

Areal (km²): 385 199

Nasjonaldag: 17. mai (grunnlovsdag)

Valuta: Norske kroner (NOK) (1 kr = 100 øre)

Statsform

Konstitusjonelt monarki med en parlamentarisk styreform. Det norske parlamentet kalles Stortinget. Stortinget har 169 medlemmer. Norge er ikke medlem av Den europeiske Union (EU), men av Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS).

Valg

I Norge er det to ulike valg.

  1. Stortingsvalg – avholdes hvert fjerde år. Alle personer som fyller 18 år i valgåret og har norsk statsborgerskap, har stemmerett ved Stortingsvalg.
  2. Kommunestyre- og fylkestingvalg (kalles også lokalvalg) – avholdes hvert fjerde år.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalg dersom

  • Du fyller 18 år valgåret og har norsk statsborgerskap.
  • Du er statsborger fra et land utenfor Norden og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • Du er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Det er to år mellom stortings- og lokalvalg.

Religion

Religionsfrihet. Protestantisk kristendom 86%, øvrige kristne religioner 7,5%, islam ca. 4%, andre religioner og livssyn ca. 2%. 

Geografisk organisering

Sentralstat som består av 18 fylker, som igjen er inndelt i 422 kommuner. Den største kommunen er Oslo. Norge har to særstatusområder, Svalbard og Jan Mayen.

Offisielt/offisielle språk

Norsk (bokmål og nynorsk). Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i fylkene Troms og Finnmark. I Norge har dialekt en høyere status enn i mange andre land. Det finnes ikke et normert talemål, og de fleste bruker dialekt i både privat og offentlig sammenheng. Bruken av ens egen dialekt er akseptert både på fjernsyn, på radio og i politikken. Dialektene i Norge varierer når det gjelder uttale, grammatikk og ordforråd, men er stort sett innbyrdes forståelige.

Klima

Klimaet ved kysten av Norge er preget av nærheten til havet, noe som gir milde vintre og relativt kjølige somre. I innlandet er temperaturen mer direkte påvirket av sol, og her får man derfor varme somre og kalde vintre.
Kilde: Meteorologisk institutt

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost