Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Norges historie

Noen viktige momenter i norsk historie

Tidlig historie

Mesteparten av Skandinavia har vært dekket av is minst tre ganger, og den siste isen smeltet for om lag 14 000 år siden. De første sporene etter mennesker i Norge kan dateres til ca. 10 000 f.Kr., og menneskene kom fra både sør og nordøst.

Vikingtiden (793-1066 e.Kr.)

I over tre århundrer dro vikingene på tokt og invaderte nabolandene. Etter hvert utviklet de egen nasjonal identitet og ble svensker, dansker og nordmenn. Lokale høvdinger administrerte sine egne områder inntil Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike og ble landets første konge rundt år 885 e.Kr.

Union med Danmark

Norge gikk i union med Danmark som følge av et kongelig bryllup på 1300-tallet. Kongeriket ble kalt "Danmark-Norge", og hovedstaden var København.  Dansk ble det offisielle språket for offentlige tjenestemenn fra 1450, og det fant sted en betydelig kulturell integrasjon.

Union med Sverige

1814 er et bemerkelsesverdig år i norsk historie. Da Napoleonskrigen var over, ga de allierte Norge til Sverige. En grunnlov ble utformet og undertegnet, og svenske kong Karl Johan kom til Norge. Unionen med Sverige varte i mindre enn 100 år og opphørte i 1905 etter en folkeavstemning. Det var en rent formell union, og det fant ikke sted noen kulturell integrasjon mellom de to landene.

Norsk uavhengighet

Norge erklærte seg som et nøytralt land under både første og andre verdenskrig, men ble likevel invadert og okkupert av tyskerne 9. april 1940. Med hjelp fra de allierte styrkene ble Norge frigjort i mai 1945 etter å ha kjempet hardt mot den tyske okkupasjonen.  Norge takket ja til Marshall-hjelpen fra USA og bygget opp landet igjen i løpet av fem år. Etter krigen ble Norge medlem av Nato, og i 1952 ble Nordisk råd dannet. Det sterke ønsket om å være "uavhengig" er muligens en av flere forklaringer på det komplekse forholdet Norge har til Europa og det faktum at nordmenn to ganger har stemt nei til EF/EU, både i 1972 og 1994.

Moderne tider

Levestandarden har økt betydelig etter at råolje ble funnet på norsk kontinentalsokkel i 1969, og Oljefondet utgjør i dag ca. 350 000 kroner per innbygger.  Petroleumsindustrien er fortsatt av vesentlig betydning for norsk økonomi, og den ekspertisen som Norge har opparbeidet seg i denne perioden, er blitt en viktig eksportartikkel.

Øvrige artikler under Fakta om Norge

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost