Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Lover og lovbrudd

 • Politi og kriminalitet »

  Norge har et statlig politi med nesten 16.000 ansatte, fordelt på 12 politidistrikter. Hvert politidistrikt har flere politistasjoner og lensmannskontor. Det betyr at politiet er til stede i alle l...

 • Alkohol og narkotika »

  Norge har en streng alkohol- og narkotikalovgivning i forhold til mange andre land i Europa. Det betyr for eksempel at det ikke er tillatt å drikke alkohol på offentlig sted, som på gaten og i park...

 • Konfliktrådet »

  Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å løse eller håndtere konflikter. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Konfliktrådet behandler sivile saker som par...

 • Forliksrådet »

  Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved me...

 • Domstolene »

  Domstolene utøver den dømmende myndighet i Norge. I tillegg har domstolene en kontrollfunksjon overfor de øvrige statsmaktene (storting og regjering). Domstolene prøver også om lover er innenfor de...

 • Fri rettshjelp »

  Rettshjelp følger ofte med ulike typer forsikringer og medlemskap i ulike organisasjoner, deriblant fagforeninger. Enkelte vil også kunne få dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom den offentli...