Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeid

Her finner du alle linker under seksjonen "Arbeid", med henvisning til hvilke tema de behandler.

www.arbeidstilsynet.no – arbeidskontrakt, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, permittering, oppsigelse, usaklig oppsigelse, avkjed, HMS (helse, miljø og sikkerhet), permisjon, arbeidsulykke

www.byggekort.no – ID-kort i byggebransjen

www.nav.no – rettigheter for EØS-borgere ved flytting, egenmelding, sykmelding, sykepenger, arbeidsulykke, yrkesskade, nedsatt arbeidsevne, uføreytelser, jobbsøking, dagpenger, alderspensjon

www.lo.no
www.akademikerne.no
www.ys.no
www.unio.no
www.fellesforbundet.no
– fagforeninger og fagforbund

www.nokut.no – godkjenning av høyere utdanning

www.altinn.no – entreprenørskap

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost