Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Verdt å vite

Her finner du alle linker under seksjonen "Verdt å vite", med henvisning til hvilke tema de behandler.

www.udi.no - Utlendingsdirektoratet

www.skatteetaten.no - Skatteetaten

www.toll.no - Tollvesenet

www.forbrukerportalen - Forbrukerrådet

www.vegvesen - Statens vegvesen

www.politi.no - Politiet, Politidirektoratet

www.arbeidstilsynet.no - Arbeidstilsynet

www.nav.no - Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

www.udir.no - Utdanningsdirektoratet

www.bufetat.no - Barne-, ungdoms- og familieetaten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

www.helsedirektoratet.no - Helsedirektoratet

www.dirnat.no - Direktoratet for naturforvaltning

www.imdi.no - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

www.fri-rettshjelp.no – fri rettshjelp

www.hallonorden.org – informasjonstjeneste for nordiske borgere som skal flytte, arbeide eller studere i et av de nordiske landene. 

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost