Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Tolketjenester

En tolk er en som oversetter muntlig fra et språk til et annet. Dersom du ikke forstår norsk, kan det være nødvendig å bruke tolk i møte med det offentlige for at du skal kunne forklare hva saken gjelder og få den informasjonen du trenger. Den offentlig ansatte har ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon fra klientene/brukerne av tjenesten til å kunne fatte vedtak i en sak. Hun/han har også plikt til å gi nødvendig informasjon om tjenesten og om de vedtakene som gjøres.

 
Språket som brukes i forvaltningen i Norge er norsk, men ansatte i forvaltningen må vurdere om bruk av tolk er nødvendig for å kunne gi forsvarlige tjenester. Hensynet til rettsikkerhet og likeverd er avgjørende i en slik vurdering.


Det offentlige skal bestille og betale for tolketjenesten når det er behov for tolk. Si derfor ifra til den instansen du skal ha møte med, dersom du trenger tolk. Oppgi nøyaktig hvilket språk du trenger. Det kan ta tid å skaffe god tolk, så gi beskjed så lenge før samtalen/møte som mulig. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid når det er bestilt tolk, er det viktig at du gir beskjed om dette, slik at tolketjenesten kan avbestilles.


Tolken har absolutt taushetsplikt. Tolken ikke kan videreformidle noen av de opplysningene tolken får kjennskap til i forbindelse med tolkeoppdraget.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost