Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Tros- og livssynssamfunn

I Norge er de aller fleste innbyggerne medlemmer i tros- eller livssynssamfunn. Noen deltar aktivt i barne-, ungdoms- eller voksenarbeid, bønnesamlinger, møter eller gudstjenester. Andre deltar bare i mer rituelle handlinger som navneseremoni, dåp og konfirmasjon eller gifter seg og blir gravlagt i regi av sitt tros- eller livssynssamfunn.

Tradisjonelt har det offentlige Norge (stat, fylke og kommune) et aktivt forhold til religion og livvsyn og støtter tros- og livssynssamfunn økonomisk. Det er vanlig både å diskutere, støtte og kritisere tro og livssyn i den offentlige debatt. Religiøse bygninger og symboler er ofte godt synlig lokalt. Alle, uansett religiøs og livssynsmessig standpunkt, kan besøke disse.

De aller fleste internasjonalt kjente religioner, kirkesamfunn og livssynssamfunn er representert i Norge.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost