Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagdirektorat som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet,  Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet jobber for å styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse.

Direktoratet har blant annet ansvar for:

  • Overvåke og gi råd om folkehelse, levekår og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten.
  • Sikre at politikken som er vedtatt på helse- og omsorgsområdet blir iverksatt.

Det er kommunene som har ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor i kommunen – også for innvandrere.

Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen, tilbys spesialhelsetjenester.

 

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon :  810 200 50

Telefaks : 24 16 30 01

Internett : www.helsedirektoratet.no

Besøksadr. Oslo :
          Universitetsgata 2

Besøksadr. Trondheim :
           Sluppenveien 12 C