Skróty
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Przejdź do strony głównej
Włącz/wyłącz zawartośc przyjazną dla czytników ekranu
Praktyczne informacje z urzędów publicznych
Drukuj stronę

Własne mieszkanie

Jeśli zamierzasz kupić mieszkanie, to musisz mieć potwierdzenie zdolności finansowej z banku zanim zaczniesz szukać mieszkania. Możesz złożyć podanie do urzędu gminy o kredyt startowy (startlån), jeśli nie posiadasz kapitału własnego lub masz problemy z uzyskaniem kredytu z prywatnego banku.

Cena lokalu mieszkalnego jest najczęściej ustalana w drodze licytacji. Pamiętaj, że umowa kupna ma miejsce w momencie, gdy sprzedający zaakceptuje Twoją ofertę. Dlatego nigdy nie licytuj, jeśli nie masz pewności, że jesteś w stanie sfinansować kupno lokalu.

Większość banków udziela kredytów mieszkaniowych na zakup domu lub mieszkania. Kredyt mieszkaniowy to kredyt długoterminowy z okresem spłaty między 20 a 30 lat. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się o wysokość kredytu i oprocentowania jakie mogą zostać Ci udzielone. Aby udokumentować dochody, weź ze sobą zeznanie podatkowe oraz odcinek pensji.

 

Kredyt na zakup pierwszego mieszkania

Kredyt startowy

Kredyt podstawowy z Banku Mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy

Ubezpieczenie mieszkania/domu

Ubezpieczenie mienia

 

Kredyt na zakup pierwszego mieszkania

Osoby nieposiadające mieszkania w Norwegii mogą starać się o kredyt na zakup pierwszego  mieszkania (førstehjemslån), czyli kredyt o stałym oprocentowaniu do 100% wartości mieszkania. W przypadku, gdy bank nie chce udzielić 100% kredytu, możesz starać się o kredyt startowy (startlån) w gminie.

Do góry

Kredyt startowy

Osoby mające problemy z uzyskaniem kredytu z banku na kupno własnego mieszkania albo pozostaniem w dotychczasowym mieszkaniu mogą składać podanie o kredyt startowy (startlån). Kredyt może być udzielony w formie częściowego lub całkowitego finansowania przy zakupie lub renowacji mieszkania, jako refinansowanie, aby móc pozostać w dotychczasowym mieszkaniu, lub częściowe finansowanie przy budowie nowego lokalu mieszkalnego. Zasady i procedury przyznawania kredytu startowego są różne w zależności od gminy. Każda gmina samodzielnie decyduje o tym, czy danej osobie zostanie udzielony kredyt i w jakiej wysokości.

Podanie należy przesłać do urzędu gminy, który zarządza systemem kredytów. Skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz, aby uzyskać więcej informacji na temat zasad udzielania kredytów w Twojej gminie.

Do góry

Kredyt podstawowy z Banku Mieszkaniowego

Kredyt podstawowy (grunnlån) z Banku Mieszkaniowego (Husbanken) może zostać udzielony na budowę nowego lokalu mieszkalnego lub na renowację/rozbudowę istniejącego mieszkania. Mieszkanie musi spełniać określone warunki związane z funkcjonalnością oraz energią i środowiskiem. Jeśli mieszkanie jest zadowalającej jakości, to Bank Mieszkaniowy może udzielić kredytu w wysokości do 80% kosztów lub ceny sprzedaży zaakceptowanej przez bank.

Podanie należy przesłać do Banku Mieszkaniowego, który zarządza systemem kredytów. Więcej o usługach Banku możesz przeczytać na stronach internetowych www.husbanken.no. Tam znajdziesz też formularz podania.

Do góry

Dodatek mieszkaniowy

Tylko osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku mieszkaniowym mogą dostać dodatek mieszkaniowy (boligtilskudd). Czynnikiem decydującym jest trudna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego o trwałym charakterze lub potrzeba specjalnego dostosowania lokalu mieszkalnego. Dodatek może być przyznany na kupno mieszkania, remont/dostosowanie własnego mieszkania i refinansowanie kredytu, aby móc pozostać w dotychczasowym mieszkaniu.

Podanie o dodatek mieszkaniowy należy przesłać do gminy, która udziela pożyczki. Skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz, aby dowiedzieć się czy gmina dysponuje środkami na ten cel oraz aby uzyskać więcej informacji o dofinansowaniu.  

Do góry

Ubezpieczenie mieszkania/domu

Jeśli posiadasz dom, to musisz ubezpieczyć budynek (villa/boligforsikring). Możesz także zawrzeć łączoną umowę ubezpieczenia mienia i nieruchomości (innbo- og boligforsikring).

Jeśli posiadasz mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, to budynek jest z reguły ubezpieczony przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową. Sprawdź to we wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli tak budynek jest ubezpieczony, to potrzebujesz tylko ubezpieczenia mienia.

Do góry

Ubezpieczenie mienia

Aby zabezpieczyć przedmioty znajdujące się w mieszkaniu/domu, potrzebujesz ubezpieczenia mienia (innboforsikring). Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie pożaru, zalania, włamania itd. Także w przypadku ubezpieczenia mienia zakres ubezpieczenia określony jest w warunkach umowy. 

Do góry

Poleć znajomemu

Powiadom znajomego o tej stronie