Informasjon fra norske myndigheter

Å føre en samtale via tolk

På denne siden finner du informasjon om hvordan tolking foregår i Norge, hva som er tolkens funksjon i samtalen, og hva dette innebærer for deg som skal samtale 
via tolk.