Informasjon fra norske myndigheter

Arbeid

Her finner du informasjon om hva du må gjøre for å kunne jobbe i Norge, hvor du kan få veiledning til å komme i jobb, og hvilke rettigheter og plikter du har i det norske arbeidslivet.
Illustrasjon av arbeid

Hva skal til for å kunne jobbe i Norge?

Her finner du informasjon om hva du må gjøre for å kunne jobbe i Norge.

Søke jobb i Norge

Informasjon om å søke jobb i Norge.

På jobb i Norge: Dine rettigheter og plikter

Det er er viktig for deg å vite om dine rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet ditt.