Informasjon fra norske myndigheter

Familie og barn

På denne siden finner du informasjon som er relevant for deg som har barn.
Barn som leker

Barnehage og opplæring for barn og unge

Pengestøtte når du har barn

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet

Her kan du lese mer om introduksjonsprogrammet