Informasjon fra norske myndigheter

Introduksjonsprogrammet

Informasjon om introduksjonsprogram og språkopplæring for deg med midlertidig kollektiv beskyttelse
Elever i klasserom

Hva er introduksjonsprogrammet?

Du er en ressurs for ditt lokalsamfunn, og introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg til å delta i arbeidslivet, eller eventuelt delta i ordinær utdanning.

Innhold i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet har noe felles innhold for alle deltakere, mens annet innhold er tilpasset deg.

Norskopplæring

Alle med kollektiv beskyttelse som er mellom 18 og 67 år kan få norskopplæring i kommunen de bor i.