Informasjon fra norske myndigheter

Reise tilbake til Ukraina

Her finner du informasjon om dine muligheter til å reise tilbake til Ukraina etter at du har fått kollektiv beskyttelse i Norge.