Tolking i Norge

På denne siden finner du informasjon om hvordan tolking foregår i Norge, hva som er tolkens funksjon i samtalen, og hva dette innebærer for deg som skal samtale via tolk. 

Mann sitter og snakker

Tolking og tolkeloven